525 mm 槍型胎壓槍 (夾式)

  • 規格
產品名稱
槍型胎壓槍 (夾式)
產品全長
525 mm
產品重量
630 g
進氣口
1/4" PT.NPT C式快速接頭
 點選圖片觀看大圖
 
 
42084 台中市豐原區水源路115巷105號電話:+886-4 2522-6166│傳真:+886-4 2527-5892│E-mail:yuantsu@ms21.hinet.net
Copyright © 2013. Yuan Tsu Precision Co., Ltd. All Rights Reserved.